مرکز چای ایران

چای کاپیتان

چای کاپیتان اصل درمرکز چای ایران.برای خرید و خرید عمده چای کاپیتان، فروش و فروش عمده چای کاپتیان، و اطلاع از قیمت این چای و ازدرب کارخانه و نمایندگی فروش چای کاپیتان با مدیر فروش این چای در مرکز چای ایران 09102690272 در تماس باشید.کارخانه چای کاپیتان ملاکش رضایت مشتریانش است.محصولات این چای شامل:چای ارل گری، چای آسام، چایارل گری سیلان،چای شکسته ممتاز سیلان قوطی فلزی، چای سیلان باروتی اعلا، چایصدرصد شکسته سیلان آسام می باشد.مرکز چای ایران بعنوان نمایندگی انحصاری فروش این چای در این مرکز می باشدبرای خریداین چای از درب کارخانه و نمایندگی فروش  این چای می توانند با مدیر فروش کاپیتان در مرکز چای ایران تماس حاصل فرمایید

دکمه بازگشت به بالا