مرکز چای ایران

چای دو غزال

چای دو غزال دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی در ﺷﯿﺮاز ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻬﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ چای دو غزال ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و زﯾﺒﺎ را وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و فروش چای دو غزال و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  روز این چای ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

از جمله محصولات شکیل و زیبا چای دوغزال میتوان به؛

 • چای  100گرمی ساده
 • چای  250گرم یساده
 • چای  500گرمی ساده
 • چای  500 گرمی قوطی فلزی ساده
 • تی بگ 25 عددی چای دوغزال
 • تی بگ 100 عددی چای دوغزال
 • چای  100گرمی عطری
 • چای  250گرمی عطری
 • چای  500 گرمی عطری
 • تی بگ 25 عددی عطری دوغزال
 • چای 100 عددی عطری دوغزال
 • چای 250 گرمی هل دار
 • چای 500گرمی هل دار دوغزال
 • چای 450 گرمی قلم دوغزال
 • چای 900 گرمی قلم دوغزال
 • چای 250 گرمی سبز دوغزال
 • چای تی بگ25 عددی سبز نعنا دوغزال
دکمه بازگشت به بالا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن