خانه / چای سبز

چای سبز

چای سبز درجه یک ارزان قیمت و با کیفیت را می توانید از مرکز چای ایران تهیه کنید خرید و فروش چای سبز درجه یک و اطلاع از قیمت این چای درجه یک با مدیر فروش سایت آقای جهان تیغ 09102690272 مراجعه کنید. این چایتوسط کارخانه های گلستان، نیوشا، رفاه لاهیجان احمد، محمود و دو غزال تولید می شود. شرکت های تولید کننده چای سبز

  • کارخانه چای احمد
  • کارخانه چای دوغزال
  • کارخانه چای محمود
  • کارخانه به گل
  • کارخانه سبز نوش کویر با برند دکتر بین
  • شرکت زرین درنما شرق با برند زرین
  • شرکت عالی نوش هره پاک آمل
  • شرکت چای نیزه البرز با برند اردلان نادعلی
  • شرکت داریان با برند بلدرچین نور بخش
  • شرکت پارسیان گوار ایرانیان برند عرشا


… می باشد اگر تمایل به خرید و فروش این چای درجه یک  و اعلا دارید می توانید با مدیرفروش مرکز چای ایران در تماس باشید.

چای سبز درجه یک و اعلا

چای سبز درجه یک و اعلا

چای سبز درجه یک ارزان قیمت و با کیفیت را می توانید از مرکز چای ایران تهیه کنید خرید و فروش چای سبز درجه یک و اطلاع از قیمت چای سبز درجه یک با مدیر فروش سایت آقای جهان تیغ 09102690272 مراجعه کنید. چای سبز توسط کارخانه های گلستان، نیوشا، …

توضیحات بیشتر »

چای سبز ارزان قیمت از کجا تهیه کنیم؟

چای سبز ارزان قیمت از کجا تهیه کنیم؟

چای سبز ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﺮﯾﺪ عمده چای سبز و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ارزان و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان آقای جهان تیغ 09102690272 در تماس باشید.ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی …

توضیحات بیشتر »

خرید چای سبز بصورت عمده از درب کارخانه

خرید چای سبز بصورت عمده از درب کارخانه

خرید چای سبز از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای خرید چای سبز، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ازدرب کارخانه و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ  عمده ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﮐﻪ دارد ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد. …

توضیحات بیشتر »

خرید چای سبز نیوشا از درب کارخانه

خرید چای سبز نیوشا از درب کارخانه

خرید چای سبز نیوشا  از درب کارخانه ﺑﺮای اطلاع از قیمت چای سبز و خرید عمده چای سبز نیوشا، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺑﺎ مدیر سایت آقای جهان تیغ 09102690272در ارتباط ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان، ﮔﯿﻼن ﻣﺎزﻧﺪران و رﺷﺖ بفروش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. خرید …

توضیحات بیشتر »
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم