Category Archives: چای رفاه لاهیجان

چای رفاه لاهیجان در سال 1279هجری شمسی نخستین باغات چای ایران را تاسیس کرد این باغات چای به کمک کاشف السلطنه در لاهیجان ایجاد شد.کارخانه چای رفاه لاهیجان با طی کردن سال های متمادی در سال 1381کارخانه ای چای رفاه لاهیجان ((شرکت تیمن))را در روستا ها گیلان و نزارع سرسبز و مرتفع آن احداث کرد متراژ و مساحت این کارخانه 10 هزار مترمربع در روستای بیجاربنه و زیر بنای 8هزار مترمربع می باشد. کارخانه چای رفاه سعی و تلاش دارد تا بهترین و اصلی ترین چای ارگانیک ایرانی را در بازار عرضه کند اهداف پیش روی شرکت تیمن بازار های کشور های خارجی می باشد زیرا توان تولیدی کارخانه چای رفاه  20هزار تون تولید و فرآورز چای در شبانه روز می باشد. برای خرید و فروش چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه و ثبت سفارش توسط نمایندگی فروش چای رفاه می توانید با مدیر فروش سایت به سه روش ارتباط بگیرید.
09102690272تماس تلفنی
09102690272 پیامک تلفنی
پیام در واتساپ 
09102690272

عمده فروشی چای رفاه لاهیجان ارگانیک و اعلا

عمده فروشی چای رفاه لاهیجان

عمده فروشی چای رفاه لاهیجان برای خریداران، پخش کنندگان و بنکدارن در مرکز چای ایران. برای خرید عمده چای رفاه لاهیجان، عمده فروشی چای رفاه لاهیجان و اطلاع از قیمت امروز چای رفاه لاهیجان با مدیر فروش چای رفاه لاهیجان در این مرکز تماس بگیرید. خرید چای رفاه کارخانه چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه […]

خرید عمده چای رفاه لاهیجان اصل از درب کارخانه

خرید عمده چای رفاه لاهیجان اصل

خرید عمده چای رفاه لاهیجان اصل فروش عمده چای رفاه لاهیجان اصل در مرکز چای ایران. جهت خرید عمده چای رفاه لاهیجان اصل فروش عمده چای رفاه لاهیجان اصل و قیمت عمده چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه و نمایندگی فروش چای رفاه لاهیجان با مدیر فروش سایت 09102690272ارتباط بگیرید.   خرید عمده چای رفاه […]

قیمت چای رفاه لاهیجان درجه یک از درب کارخانه

قیمت چای رفاه لاهیجان درجه یک از درب کارخانه

قیمت چای رفاه لاهیجان از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اینجاست. ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی رﻓﺎه ﻻﻫﯿﺠﺎن و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﻻﻫﯿﺠﺎن و اﻃﻼع از قیمت چای رفاه لاهیجان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش مرکزچای ایران آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.کارخانه ﭼﺎی رﻓﺎه ﻻﻫﯿﺠﺎن دارا نمایندگی فروش در تهران، ﮔﯿﻼن و ﻻﻫﯿﺠﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   قیمت […]

فروش چای رفاه لاهیجان

مرکز فروش چای رفاه لاهیجان

فروش چای رفاه لاهیجان  با قیمت استثنائی درمرکز چای ایران.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی رﻓﺎه ﻻﻫﯿﺠﺎن ، فروش عمده چای رفاه لاهیجان و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی رﻓﺎه ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ فروش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 تماس بگیرید.چای رفاه لاهیجان در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﮔﯿﻼن، رﺷﺖ، ﻣﺎزﻧﺪاران و ﺗﻬﺮان دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. فروش چای […]

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران و گیلان نمایندگی فروش دارد.ﺑﺮای خرید عمده چای رفاه لاهیجان، فروش عمده لاهیجان و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه چای رفاه لاهیجان در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ. کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در گیلان کارخانه ی چای […]