Category Archives: چای محمود

نمایندگی فروش چای محمود اصل در اینجاست.برای خرید و فروش چای محمود  و قیمت چای محمود از درب کارخانه و ثبت خرید از نمایندگی انحصاری فروش چای محمود در مرکز چای ایران با مدیر فروش آقای جهان تیغ 09102690272تماس بگیرید در این مرکز خرید عمده  این چای از درب کارخانه و نمایندگی فروش انجام می شود. محصولات این کارخانه شامل؛

 • چای کیسه ای ساده محمود 25عددی
 • چای کیسه ای سبز محمود 25عددی
 • چای کیسه ای عطری محمود 100عددی
 • چای کیسه ای عطری محمود 25عددی
 • چای کیسه ای محمود با طعم هل 25عددی
 • چای معطر هندوستان محمود 500گرمی
 • دمنوش گیاهی چای ترش محمود 20عددی
 • دمنوش گیاهی نسترن 20عددی
 • کافی میکس 1 * 4شکلاتی نایلونی محمود
 • کافی میکس 1 * 4فندقی نایلونی محمود
 • کافی میکس 1 * 4کارامل نایلونی محمود
 • کافی میکس 1 * 4وانیلی نایلونی محمود
 • ودر پودر هات چاکلت جعبه ای 12عددی
 • پودر کاپوچینو جعبه ای محمود 12عددی
 • پودر کاپوچینو نایلون محمود 20عددی
 • پودر هات چاکلت نایلون 20عددی
 • چای سبز چای محمود بسته 100گرمی
 • چای سیاه باروتی محمود 500گرمی
 • چای سیاه قلم محمود 450گرمی
 • چای سیلان ساده محمود 500گرمی
 • چای سیلان عطری محمود 500گرمی
 • چای سیلان هل محمود 450گرمی
 • چای شکسته هندوستان محمود 500گرمی
 • چای قوطی فلزی عطری محمود 450گرمی

خرید چای ارل گری محمود درجه یک

خرید چای محمود درجه یک

خرید چای ارل گری محمود در اینجا. برای خرید چای ارل گری محمود فروش عمده چای ارل گری محمود به سایت مرکز چای ایران مراجعه کنید. توسط مرکز چای ایران انجام می شود کارخانه چای محمود در اصفهان، مشهد، تبریز… دارای نمایندگی فروش می باشد. خرید چای ارل گری محمود 500گرمی خرید چای ارل گری […]

فروش عمده چای محمود در ایران

فروش عمده چای محمود

فروش عمده چای محمود در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ فروش عمده چای محمود و ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه با ﻣﺪﯾﺮسایت آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ارتباط باشید. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد در ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﻬﺮان و شیراز… دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پخش عمده چای محمود […]

خرید چای محمود ازدرب کارخانه

خرید چای محمود درجه یک

خرید چای محمود از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ..برای خرید چای محمود و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی در ﺗﺒﺮﯾﺰ،مشهد،تهران،کرج،البرز،اصفهان وشیرازتوانسته کار ارسال محصولات را آسان کند خرید چای محمود عطری درﺑﺎزار ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ […]

قیمت چای محمود 500گرمی

قیمت چای محمود

آخرین تغییرات قیمت چای محمود را در این سایت مشاهده کنید.ﺑﺮای اﻃﻼع از قیمت چای محمود 500گرمی و ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد 500گرمی ، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد با مدیر سایت آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272 در ارتباط باشید. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد در ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ﻓﺮوش چای محمود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. محصولات ﭼﺎی […]