مدیریت فروش مرکز چای ایران
مدیریت فروش کارخانه: علیرضا جهان تیغ
راه هاي ارتباطي:
شماره موبايل: 09102690272 
شماره فکس: 02128427693
تلگرام مديريت فروش:  BESTTEA.IR@ 
کانال مرکز چای ایران: besttea_ir@

اینستاگرام مرکز چای ایران:  besttea.ir@