کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران
Rate this post

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران و گیلان نمایندگی فروش دارد.ﺑﺮای خرید عمده چای رفاه لاهیجان، فروش عمده لاهیجان و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه چای رفاه لاهیجان در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران
کارخانه ی چای رفاه لاهیجان

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در گیلان

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان یک چای ایرانی معروف و مشهور وپرطرفدار را تولید می کند.

ﭼﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان  دارایه نمایندگی های فعالی در سطح شهرهای ایران مانند

  • ﮔﻠﺴﺘﺎن
  • ، اﻫﻮاز
  • ، ﻣﺸﻬﺪ
  • ،  ﺗﻬﺮان
  • ﻻﻫﯿﺠﺎن
  • اﺷﺘﻬﺎرد
  • اﺻﻔﻬﺎن
  • و ﺷﯿﺮاز
  • ……..

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای تقاضای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی از کارخانه ی چای رفاه لاهیجان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ مدیر فروش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ تا بهترین خرید خودرا داشته باشید.

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در گیلان
کارخانه ی چای رفاه لاهیجان

ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان

کارخانه ی چای لاهیجان  چای رادر سایزها و دراﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻃﯽ کیسه ای فله و بسته بندی شده وارد بازار می شود. چای لاهیجان بهترین چای را از برگ های تازه و سرسبز استان گیلان تهیه می کند. و وارد بازار مصرق می کند. و به ﻋﻠﺖ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 450 ﮔﺮﻣﯽ 500 ﮔﺮﻣﯽ 5ﮐﯿﻠﻮی و 10 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و در بسته های 25عددی 50 عددی و 100عددی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎمل و در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای اطلاع از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ چای در ﻃﻌﻢ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در مرکز چای ایران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش چای رفاه لاهیجان

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در ﺷﯿﺮاز، اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺷﺘﻬﺎرد،…… دارای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای حمایت از تولیدات داخلی و تقاضای ﺧﺮﯾﺪ چای لاهیجان در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ بصورت عمده در تناژ بالا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.تا تجربه ی یک انتخاب عالی  و مقرون به صرف را داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − سیزده =