کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران و گیلان نمایندگی فروش دارد.ﺑﺮای خرید عمده چای رفاه لاهیجان، فروش عمده لاهیجان و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه چای رفاه لاهیجان در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران
کارخانه ی چای رفاه لاهیجان

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در گیلان

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان یک چای ایرانی معروف و مشهور وپرطرفدار را تولید می کند.

ﭼﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان  دارایه نمایندگی های فعالی در سطح شهرهای ایران مانند

  • ﮔﻠﺴﺘﺎن
  • ، اﻫﻮاز
  • ، ﻣﺸﻬﺪ
  • ،  ﺗﻬﺮان
  • ﻻﻫﯿﺠﺎن
  • اﺷﺘﻬﺎرد
  • اﺻﻔﻬﺎن
  • و ﺷﯿﺮاز
  • ……..

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای تقاضای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی از کارخانه ی چای رفاه لاهیجان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ مدیر فروش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ تا بهترین خرید خودرا داشته باشید.

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در گیلان
کارخانه ی چای رفاه لاهیجان

ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان

کارخانه ی چای لاهیجان  چای رادر سایزها و دراﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻃﯽ کیسه ای فله و بسته بندی شده وارد بازار می شود. چای لاهیجان بهترین چای را از برگ های تازه و سرسبز استان گیلان تهیه می کند. و وارد بازار مصرق می کند. و به ﻋﻠﺖ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۴۵۰ ﮔﺮﻣﯽ ۵۰۰ ﮔﺮﻣﯽ ۵ﮐﯿﻠﻮی و ۱۰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و در بسته های ۲۵عددی ۵۰ عددی و ۱۰۰عددی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎمل و در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای اطلاع از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ چای در ﻃﻌﻢ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در مرکز چای ایران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش چای رفاه لاهیجان

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در ﺷﯿﺮاز، اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺷﺘﻬﺎرد،…… دارای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای حمایت از تولیدات داخلی و تقاضای ﺧﺮﯾﺪ چای لاهیجان در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ بصورت عمده در تناژ بالا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.تا تجربه ی یک انتخاب عالی  و مقرون به صرف را داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم