آخرین نوشته ها

قیمت چای گلستان نیم کیلویی

قیمت چای گلستان نیم کیلویی

قیمت چای گلستان نیم کیلویی در مرکز چای ایران.برای خرید عمده چای گلستان نیم کیلویی، فروش عمده چای گلستان نیم کیلویی و محصولات دیگر چای بصورت عمده در تناژ بالا به نماینده فعال فروش آقای جهان تیغ 09102690272مراجعه کنید نمایندگی چای گلستان درشیراز، تهران، مشهد، تبریز، کرج، اصفهان مراجعه کنید. …

توضیحات بیشتر »

چای جهان طلایی خوش عطر ترین چای

چای جهان طلایی

چای جهان طلایی در اﯾﻦ مرکز موجود می باشد اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ عمده چای جهان طلایی و ﺧﺮﯾﺪ عمده چای جهان طلایی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ با آقای جهان تیغ 09102690272 مدیر ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ارتباط بگیرید چای جهان طلایی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ ﺷﯿﺮاز …

توضیحات بیشتر »

چای کیسه ای طعم دار خوش طعم

چای کیسه ای طعم دار خوش طعم

چای کیسه ای طعم دار در مرکز چای ایران. خرید عمده چای کیسه ای، فروش عمده چای طعم دار ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.چای کیسه ای طعم دار ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ی دﺑﺶ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، رﻓﺎه، …

توضیحات بیشتر »

قیمت چای دو غزال 250 گرمی

قیمت چای دو غزال 250 گرمی

قیمت چای دو غزال 250 گرمی در مرکز چای ایران برای خرید عمده چای دو غزال و فروش عمده چای دو غزال 250 گرمی می توانید با مدیر فروش آقای جهان تیغ 09102690272 تماس بگیرید نمایندگی فروش چای دو غزال در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز فعال هستند قیمت …

توضیحات بیشتر »

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران

کارخانه ی چای رفاه لاهیجان در تهران و گیلان نمایندگی فروش دارد.ﺑﺮای خرید عمده چای رفاه لاهیجان، فروش عمده لاهیجان و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ چای رفاه لاهیجان از درب کارخانه چای رفاه لاهیجان در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ. کارخانه ی چای رفاه لاهیجان …

توضیحات بیشتر »

چای کله مورچه ای سوفیا بصورت عمده

قیمت چای کله مورچه ای سوفیا بصورت عمده

چای کله مورچه ای سوفیا در سایت مرکز چای ایران.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای کله مورچه ای و ﻓﺮوش عمده چای کله مورچه ای و اطلاع از قیمت چای کله مورچه ای ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑا مدیر ﺳﺎﯾﺖ آقای جهان تیغ 09102690272همراه باشید.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻓﯿﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺷﯿﺮاز …

توضیحات بیشتر »

خرید چای ماچا اصل

خرید چای ماچا

خرید چای ماچا اصل و قیمت چای ماچای اصل در این سایت می باشد. می توانید برای خرید چای ماچا، فروش عمده چای ماچا بصورت عمده با مدیر سایت آقای جهان تیغ 09102690272در ارتباط باشید. چای ماچا در کارخانه های اصفهان، شیراز و مشهد…. فراوری می شود وبه دست مشتریان …

توضیحات بیشتر »

چای کیسه ای سوفیا قیمت در بازار

قیمت چای کیسه ای سوفیا در بازار

چای کیسه ای سوفیا قیمت در بازار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای کیسه ای سوفیا، ﻓﺮوش عمده چای کیسه ای سوفیا از مرکز چای ایران ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.چای سوفیا در ﻃﻌﻢ ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻤﻮ، ﻫﻞ، دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ، ﮔﻞ ﮐﻮﻫﯽ، ﮔﻞ ﯾﺎس و زﻋﻔﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد …

توضیحات بیشتر »

فروش چای کیسه ای 100عددی

فروش چای کیسه ای

فروش چای کیسه ای  100عددی در مرکز چای ایران. .شما مشتریان عزیز برای آخرین قیمت خرید چای کیسه ای، قیمت فروش چای کیسه ای، خرید عمده چای کیسه ای، فروش عمده چای کیسه ای می توانید به سایت مرکز چای ایران به مدیریت آقای جهان تیغ 09102690272در ارتباط باشید.در شهر …

توضیحات بیشتر »

فروش چای ماسالا دراصفهان

فروش چای ماسالا

فروش چای ماسالا که از برترین چای خارجی می باشد.برای خرید عمده چای ماسالا و دریافت قیمت فروش چای ماسالا می توانید با مدیر سایت مرکز چای ایران آقای جهان تیغ 09102690272 در ارتباط باشید.توسط نمایندگی فروش در تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز و کرج به فروش می رسد.قیمت چای …

توضیحات بیشتر »

کارخانه چای دبش تهران

کارخانه چای دبش تهران

کارخانه چای دبش تهران تولیدکننده یکی از معطر و مرغوبترین چای ایران است خرید عمده چای دبش از کارخانه چای دبش در تهران، مشهد، اشتهارد و مازندران انجام میشود.خرید و فروش چای دبش در مرکز چای ایران با آقای جهان تیغ 09102690272 ارتباط برقرار کنید و قیمت چای دبش و …

توضیحات بیشتر »

مرکز فروش چای در تهران

مرکز فروش چای

مرکز فروش چای معطر. برای خرید چای و فروش چای از تهران در تناژ بالا می توانید با مدیر سایت آقای جهان تیغ 9102690272 در ارتباط باشید. خوش طعم وخوش رنگ وبهترین انواع چای از جمله؛کیسه ائ، طعم دار،میوه ائ،قوطی،در اینجاست.مرکز فروش چای در تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز …

توضیحات بیشتر »

قیمت چای خشک در بازار

خرید چای سبز بصورت عمده از درب کارخانه

قیمت چای خشک در بازار می توانید برای اطلاع از قیمت چای خشک در بازار و فروش چای خشک، خرید چای خشک بصورت عمده با مدیر سایت آقای جهان تیغ 09102690272در ارتباط  باشید.ولی پایه قیمت چای خشک را می توانید در این سایت مشاهده کنید. فروش چای خشک که در …

توضیحات بیشتر »

فروش چای گلستان بصورت عمده

فروش چای گلستان

فروش چای گلستان در اینجاست.برای دریافت قیمت عمده چای گلستان، فروش چای گلستان و خرید عمده چای گلستان بصورت عمده با مدیر سایت آقای جهان تیغ 09102690272 در تماس باشید.چای گلستان دارای محصولاتی همچون: چای ممتاز هندستان، چای ممتاز ارل گری، چای سیلان عطری، چای ممتاز سیلان و چای صبحانه …

توضیحات بیشتر »

قیمت چای دوغزال قرمز اصل

قیمت چای دوغزال قرمز اصل ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی دوﻏﺰال ﻗﺮﻣﺰ اﺻﻞ، خرید عمده چای دو غزال اصل در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.  شرکت دوﻏﺰال در ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش دارد.   ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی دوﻏﺰال اﺻﻞ قیمت چای دوغزال اﺻﻞ ﮐﻪ …

توضیحات بیشتر »
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم